Oceń szansę zawarcia transakcji po pierwszych kontaktach z klientem:

    Dodatkowe informacje: