Jak dodać własny moduł dodatkowy lub rozwiązanie branżowe na stronach WAPRO ERP

Na stronach WAPRO ERP publikujemy listę rozwiązań dodatkowych, które zostały wykonane przez Sieć Partnerską WAPRO ERP. Są to rozwiązania wszelkiego typu – od prostych modułów dodatkowych realizujących konkretną funkcję (np. eksport i komunikację z zewnętrznym podwykonawcą lub zleceniobiorcą – np. kurierem, albo jednym z dostępnych marketplace) aż do rozwiązań typu Magazyn Wysokiego Składowania czy też dodatki wiążące WAPRO ERP z zewnętrznymi modułami produkcyjnymi.

 

  1. Jeżeli jesteś autorem takiego rozwiązania, napisz maila na adres partner.wapro@assecobs.pl i zgłoś chęć publikacji.

 

  1. Czego będziemy oczekiwali:
   • Moduł musi istnieć i działać, czyli nie może to być jedynie oferta koncepcji i napisania modułu
   • Musi dać się zainstalować, to znaczy że wskazana do testów komórka WAPRO musi odebrać pakiet/paczkę instalacyjną i na podstawie załączonej dokumentacji mieć możliwość samodzielnej instalacji i konfiguracji modułu (oczywiście dopuszczalne są konsultacje ze zgłaszającym rozwiązanie)
   • Jeżeli moduł do uruchomienia wymaga znaczącej (lub czasochłonnej) konfiguracji – poprosimy o udostępnienie gotowego środowiska testowego (np. zdalnie)
   • Jeżeli Dział Testów WAPRO ERP nie znajdzie zagrożeń wynikających z pracy działającego i skonfigurowanego modułu, a sam moduł i dostarczona dokumentacja będzie estetyczna, spójna i umożliwi wstępne uruchomienie modułu wyrazimy zgodę na publikację modułu/rozwiązania na stronie :

https://wapro.pl/rozwiazania-branzowe/

 

 1. Opis dostarczony do celów publikacji musi być zgodny z szablonem i sekcjami widocznymi na stronie
  • Podstawowe informacje – adres strony www sprzedawcy rozwiązania (strona musi działać) i odnośnik do aktywnej wizytówki na stronach WAPRO ERP
  • Korzyści – marketingowa informacja o zaletach dla klienta (najlepiej ze wskazaniem konkretnych przykładów ze zrealizowanych wdrożeń)
  • Wymagania – szczególne wymagania programowe (wariant i ew. wersja aplikacji WAPRO) i/lub sprzętowe
  • Przykładowe ekrany


Z
faktu wstępnego przetestowania oraz publikacji rozwiązania na stronach WAPRO ERP nie wynika, że Asseco Business Solutions (właściciel marki WAPRO ERP) będzie prowadzić sprzedaż oraz wsparcie opublikowanego rozwiązania lub bierze za zgłoszone rozwiązanie jakąkolwiek odpowiedzialność. Przeprowadzone testy mają na celu jedynie weryfikację osiągnięcia minimalnego standardu, niezbędnego do celów publikacji opisu rozwiązania.

Pełna odpowiedzialność za działanie i utrzymanie rozwiązania pozostaje przy twórcy/sprzedawcy modułu.